Referenser

Återkoppling från kunder efter leverans:

Efter leverans av föreläsning & dialog kring hållbar utveckling med ägare och VD-grupp hösten 2020:
”Den information som du gav och hur du höll ihop efterkommande diskussioner var jättebra . Det gav bra energi in i gruppen att ta med i höstens arbete!
Skulle ni rekommendera Sequoia Solutions till någon ni känner?                          Svar:   Ja ”

Efter leverans av externt Bollplank till egenföretagare våren 2020:
”När arbetet med Sequoia inleddes var målet att höja intäkterna, och så skedde . Åren 2018-2019 har jag haft 60-70% högre intäkter jämfört med åren 2014-2017 (som alla legat på ungefärligen samma nivå). Det finns externa faktorer som bidragit till ökningen…, men min bedömning är att en mycket stor del av ökningen beror på den kontinuitet i säljarbetet som Sequoia hjälpt mig att strukturera och upprätthålla, i kombination med att Sequoia utmanade mig så att jag satte rejält mycket högre intäktsmål än jag tidigare haft. Under bollplankstiden har jag också fått flera handfasta tips,…
Skulle du rekommendera Sequoia Bollplank till någon du känner?                          Svar:   Absolut, det gör jag ofta.”

Efter leverans av externt Bollplank till nybliven ekonomichef våren 2017:
”Jag tycker att våra möten var professionella men ändå personliga, något jag uppskattade väldigt mycket.
Skulle du rekommendera Sequoia Bollplank till någon du känner?                           Svar:   Ja, det skulle jag.”

Efter leverans av mentoruppdrag till egenföretagare vintern 2014:
”Trots att fokus kom att ligga på den akuta ekonomiska situationen företaget befann sig i då mentorskapet inleddes, har mycket av just den situationens problemställning varit mycket utvecklande och mentorns ledsagning och stöd ovärderlig. Så jag känner starkt att jag som företagare har utvecklats oerhört…
Skulle du rekommendera Sequoia till någon du känner?                                Svar:   ja, absolut”         

Efter leverans av externt Bollplank till kvalitets- och miljöchef våren 2014:
”Det som jag har med mig från våra träffar är energi tillskott och ett perspektiv utifrån. Det var precis vad jag behövde! Tack!!! Återkommer gärna om jag får möjlighet.
Skulle du rekommendera Sequoia Bollplank till någon du känner?                          Svar:   Ja, absolut.”

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’