Hur Beslutsnäring

Att tillföra Beslutsnäring innebär att man ger möjligheter tillgång till tid och utrymme för att växa, bli verklighet och avkasta. Nu finns oändliga möjligheter och ibland också så mycket av mycket att det är lätt att tappa bort värden som kan betyda avkastning och avkastningsgrad sedan.

Beslutsnäring levereras på sätt som tid, situation och målgrupp behöver för att fortsätta leverera och växa in i framtiden. Leveranserna är inte alltid lika, men alltid lika orienterade i nutid, dåtid och framtid.
I vår verktygslåda finns kunskap, erfarenhet och många siffror och ord.
Vi reflekterar och belyser.
Vi översätter siffror till ord och ord till siffror.
Vi följer upp, frågar och återkopplar.

En del av våra kunder har behov av verksamhetsutveckling och en del har behov av individuella bollplank. Vi levererar med avsikten att våra kunder ska växa in i sin framtid och avkasta både nu och sedan.
Syftet med Beslutsnäring från Sequoia Solutions är att bidra till avkastning i tid och rum.

Exempel på leveranser av Beslutsnäring som vi genomfört, genomför och gärna genomför igen och igen är:

Bollplank till ägare
Bollplank till vd
Bollplank till avdelningschef
Verksamhetsutveckling
Förberedelse, kunskap och inspiration

Vår Beslutsnäring innehåller praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap, både egen och andras. Ekonomi, lönsamhet, verksamhetsstyrning och hållbarhet är områden som finns internt. Extern kunskap och erfarenhet som vi också gärna blandar in i våra leveranser omfattar områden som marknadsföring/försäljning, presentationsteknik och ännu mer hållbarhet.

Nutid finns det begränsat av, dåtid lite mer av och oändlig framtid måste vi fortsätta arbeta för.’